Shrimp

P495/kg | 10 kg/ box  |  10 packs/ box

4,950.00

Clear
Shrimp